ดาวเรือง อ.บ้านกรวด พืชเศรษฐกิจ ได้ท่องเที่ยวแถม

ช่วงนี้หากผ่านไปทางอำเภอบ้านกรวดจะผ่านทุ่งดาวเรืองเป็นระยะเช่น เยื้องปั๊ม  ปตท. ถนนหน้าเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ดอกกำลังบานเบ่ง นอกจากเป็นสถานที่สวยงามน่าท่องเที่ยวทุ่งดาวเรืองยังถือเป็นพืชสร้างรายได้ให้ชุมชนดาวเรืองเป็นไม้ดอกปลูกระยะสั้น เป็นที่ต้องการของตลาด ส่วนเรื่องด้านการตลาดก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเกษตรกร เพียงแต่ว่าการปรับราคาอาจจะมีการขึ้นลงตามกลไกลของตลาด เพราะดาวเรืองส่วนใหญ่มีส่งออกไปยังนอกประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และยุโรป เป็นบางส่วน

 เกษตรอำเภอบ้านกรวด ให้ข้อมูลว่า ชาวบ้านในอำเภอบ้านกรวด ส่วนใหญ่ทำอาชีพทางการเกษตร ซึ่งจะเน้นไปในทางพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และปาลม์น้ำมัน นอกจากนี้ ที่อำเภอบ้านกรวดยังมีพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ซึ่งเป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับอย่างดอกดาวเรืองที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด และมีผู้ประกอบการปลูกมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ