แจ้งข่าว จากทางเทศบาลฯงดการจัดงานมหกรรมดนตรี

 


จากที่ป่านหลายๆ ปี ถือว่าบุรีรัมย์ได้จัดงาน มหกรรมดนตรี 
"เทิดไท้คีตราชัน" ต่อเนื่องมาหลายปีพร้อมกับความสำเร็จสูงในครั้งที่ผ่านๆมา สำหรับปีนี้ เนื่องจากสถานะการณ์โควิด โดยทาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ของดการจัดมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นไปตามนโยบายด้านสาธารณสุข ของรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

ขอบคุณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  รายละเอียดเพิ่มเติม buriramcity.go.th