ตลาดนัดคลองถมหนองแปบ กับรูปโฉม New Normal

ตลาดนัดคลองถมเสน่ห์สุดนิยมทุกวัย ที่หนองแปบ บุรีรัมย์ สำหรับที่หนองแปบ มีประจำทุกๆวันอังคาร พฤหัส เสาร์ ช่วงเวลาประมาณ 16.00-20.00 ปรับรูปโฉมตามมาตรการจังหวัด มีรั้วรอบ เข้าออก มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ พ่อค้าแม่สวมหน้ากาก คนไปเดินก็ต้องสวมทุกครั้ง ที่ขาดไม่ได้ลงทะเบียน เข้าออก "ไทยชนะ"

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบล
อิสาณ ออกประเมินและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบประเมินสถานประกอบการตลาดนัดหนองแปป ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ประกอบไปด้วย
1.นายทนนท์ เม็นไธสง  ปลัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 2.นายประเสริฐ  สาวีรัมย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
3.ด.ต.กิตตินันท์  คะเรรัมย์ ตำเเหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันเเละปราบปราม สภ.เมืองรัมย์
4.นางสาวปุณณดา  เกื้อรัชกุล ผอ.รพสต.บ้านหนองโพรง
5.นายกิติพงษ์ มณีเติม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6. นายณัฐวุฒิ จันทา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 14)

ขอบคุณข่าว เทศบาลตำบลอิสาณ